den akademiska friheten som lärosätena måste ha, säger Hans Adolfsson, som också är rektor för Umeå universitet.

Snart rasade nästan alla