den akademiska friheten som lärosätena måste ha, säger Hans Adolfsson, som också är rektor för Umeå universitet. Snart rasade nästan alla